Elite Interiors, февраль 2017

© Natalia Mitrakova, 2020